Řídící a organizační struktura TJ Senice na Hané

Organizace TJ:

Výbor Tělovýchovné jednoty Senice na Hané, z. s.

Předseda: Lenka Tobiášová

Členové výkonného výboru: Petr Halíř, Radka Horáková, Stanislav Hynek, Jitka Riedingerová, Eva Šťastná, Marta Vykydalová

 

Členská základna:

K 31. 12. 2018 – 173 aktivních členů

 

Aktuální výše příspěvků:

350 Kč členové do 18 let

400 Kč důchodci

600 Kč ženy

800 Kč muži

 

Vybavenost TJ:  

- areál hřiště se sociálně-technickým zázemím

- v nájmu cvičební sál 10 x 13 m s příslušenstvím

  ( nářaďovna, soc.zařízení, šatna, sklad, klubovna)

 

Hodnota majetku:  cca 3 mil Kč