Z historie

Sokol v Senici na Hané byl založen v roce 1908. Ze starých kronik se můžeme dočíst, že nejprve z příspěvků a darů členů byl zakoupen pozemek, na kterém bylo vybudováno cvičiště. Postupně byl vybudován dřevěný pavilon a proveden škárový povrch hřiště. Společně se založením oddílu házené v roce 1962 se zvýšily nároky na další úpravu hřiště a vybudování sociálně-technického zázemí. Proto se počátkem 70. let minulého století provedla antuková úprava hrací plochy včetně zhotovení tribuny pro diváky, oplocení a osvětlení. Na to navazovala výstavba šaten s umývárnou.

V roce 1985 byla provedena stavba dvoupodlažního objektu s klubovnou (2 šatny ve druhém patře, klubovna v prvním a kotelna se sklady v suterénu). Veškeré stavební práce a údržba vlastního hřiště byly prováděny brigádnicky a náklady vynaložené na tyto akce byly hrazeny převážně z vlastních zdrojů TJ – členské příspěvky členů, výtěžky z pořádaných sportovních a kulturních akcí. Technickou a materiální podporou byla výpomoc tehdejšího podniku BSS, místního JZD a MNV.

V roce 2010 byla ke stávající budově přistavěna nová budova šaten společně se sociálním zařízením, které splňují zvýšené nároky z hlediska hygieny a kultury prostředí. Kompletní akce stála téměř 2 mil. Kč, z toho většina financí šla z vlastních zdrojů TJ, část z příspěvku z fondů EU a velkou pomocí byl i finanční dar od obce Senice na Hané.

Dalším, jednoznačně příjemným, zásahem do sportovního areálu byla výměna stávajícího antukového povrchu za povrch umělý – současně se kolem hrací plochy postavilo oplocení a nové osvětlení. V celé hlavní budově s klubovnou byla postupně vyměněna všechna okna. Sportovní areál v následujícím období čekají další změny – zatím ne, tak viditelné, ale přesto důležité (např. úprava klubovny a kuchyňky, nové vybavení šaten, přebudování venkovního posezení jak pro sportovce, tak i pro příznivce senického sportu.